OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 2.04.2023 r.

NIEDZIELA PALMOWA

________________________________________________________________________

1. Oaza Dzieci Bożych, zaprasza dzisiaj na kiermasz świąteczny. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na dofinasowanie wyjazdu wakacyjnego dzieci.

2. Zapraszamy na ostatnie już nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, na godz. 17.15.

3. Dziękujemy za posprzątanie kościoła. Tym razem wyjątkowo na sobotę wieczorem, po zakończonej liturgii i procesji, zapraszamy do sprzątania kościoła mieszkańców z ul. ks. Piotrowskiego 14, 55, 57, 62, oraz z ul. Za Borem 1.

4. Z tyłu kościoła na stoliku są wystawione paschaliki wielkanocne. Ofiary złożone przy okazji ich zakupu są przeznaczone na cele charytatywne, które podejmuje Caritas naszej diecezji. Są tylko paschaliki małe w cenie 15 zł. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.

5. W tym tygodniu nie ma spotkań grup parafialnych.

6. Składka dzisiejsza przeznaczone jest na Seminarium Duchowne.

7. Spowiedź święta w naszej parafii jest w Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę przed poranną Mszą Świętą oraz wieczorem od godz. 17.00 do 18.00. W tym czasie będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

8. W środę na godz. 9.00 zapraszamy wszystkich chętnych do sprzątania obejścia wokół kościoła.

9. Od Wielkiego Czwartku Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej rozpoczynamy Święte Triduum Paschalne. W Wielki Czwartek zapraszamy na Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej na godz. 19.00 i na adorację w Ciemnicy do godz. 22.00.W Wielki Piątek zapraszamy na Drogę Krzyżową na godz. 11.00 i na Liturgię Męki Pańskiej na godz. 19.00. O godz. 23.00 odprawimy jeszcze jedną drogę krzyżową, prowadzoną przez młodzież naszej parafii. W Wielką Sobotę zapraszamy również na godz. 19.00 i prosimy zabrać ze sobą świece. Na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, będzie procesja rezurekcyjna, dlatego prosimy grupy parafialne ze sztandarami i feretronami.

10. W Wielki piątek obowiązuje post ścisły. Zachęcamy by również w Wielką Sobotę do celebracji Wigilii Paschalnej zachować wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

11. W Wielką Sobotę będzie święcenie pokarmów w Ujsołach, Glince i Złatnej. W planie na Triduum Paschalne są podane godziny z którymi prosimy się zapoznać.

12. Zachęcamy do adoracji w Ciemnicy i przy Grobie Pańskim według wyznaczonego harmonogramu, który znajduje się w szczegółowym planie obchodów Triduum Paschalnego.

13. Szczegółowy plan obchodów Triduum Paschalnego :

WIELKI CZWARTEK – 6.04.2023r.

19.00 – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

i adoracja przy Ciemnicy do godz. 22.00

WIELKI PIĄTEK – 7.04.2023r. – adoracja przy Ciemnicy

8.00 ul. Danielki, Sportowa i Stolarska

9.00 ul. Graniczna, Wspólna i Św. Huberta

10.00 ADORACJA – DZIECI

11.00 DROGA KRZYŻOWA

12.00 ul. Ogrodowa, Polna i Za Borem

13.00 ul. Łęgowa i Pomietłów

14.00 ul. Dziedziców i Za Wodą

15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA

16.00 Straż Honorowa NSPJ

17.00 ul. Turystyczna

18.00 Mieszkańcy Glinki

19.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

21.00 GORZKIE ŻALE

22.00 Chór Parafialny

23.00 ADORACJAMŁODZIEŻ – DROGA KRZYŻOWA

24.00 ul. Cicha, Widokowa i Słoneczna

WIELKA SOBOTA – 8.04.2023r.

1.00 ul. Bystra i Letniskowa

2.00 ul. Gminna i Kwiatowa

3.00 ul. Jasna i Górska

4.00 ul. Rzeczna i Wesoła

5.00 ul. Spokojna i Źródlana

6.00 ul. Brzozowa i Nad Potokiem

7.00 ul. Leśna i Pod Lasem

8.00 ul. Zielona i Pod Groniem

9.00 ul. Ks. Józefa Pułki

10.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW

11.00 ul. Ks. Józefa Piotrowskiego

12.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW

13.00 ul. Pasternik i Topolowa

14.00 ŚWIĘCENIE POKARMÓW

15.00 ul. Leśników

16.00 ul. Beskidzka

17.00 ul. Kotrysów

18.00 Mieszkańcy Złatnej

19.00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ – PROCESJA REZUREKCYJNA (prosimy zabrać ze sobą świece)

GLINKA I ZŁATNA – Święcenie pokarmów o godzinie 11.00

Do adoracji – trzymania straży przy Bożym Grobie w Wielki Piątek i Sobotę proszeni są Strażacy z OSP naszej parafii, z Ujsół, Złatnej i Glinki.

W czasie Triduum istnieje możliwość, każdego dnia zyskania odpustu zupełnego, przez wszystkich, którzy wypełnią zwykłe warunki odpustu i spełnią następujące dzieła :

 • w Wielki Czwartek, uczestniczą we Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej i uroczyście odmówią hymn Przed tak wielkim Sakramentem
 • w Wielki Piątek, biorą pobożny udział w Adoracji Krzyża i ucałują krzyż w czasie celebracji Liturgii na cześć Męki Pańskiej
 • w Wielką Sobotę, biorą udział w liturgii Wigilii Paschalnej i odnowią przyrzeczenia chrztu świętego

Poinformuj znajomych

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

O blogu

Cieszę się, że mogę Państwa powitać na moim blogu. To miejsce gdzie będzie można dowiedzieć się nieco więcej o stronie praktycznej prawa zamówień publicznych, aniżeli o dosłownym brzmieniu przepisów ustawy.

Zło na świecie płynie niemal zawsze z niewiedzy, dobra zaś wola może wyrządzić tyleż szkód, co niegodziwość, jeśli nie jest oświecona (…).

Albert Camus

W ramach omawianych zagadnień akcent położony będzie zarówno na prawidłowym stosowaniu prawa przez zamawiającego w ramach przyznanych mu kompetencji, jak i realizowaniu przez wykonawców uprawnień, a także czynieniu przez nich zadość obowiązkom wynikającym z przepisów. Wydaje się bowiem, że czasami znajomość przepisów okazuje się być niewystarczająca w ich pełnym zrozumieniu, określeniu rzeczywistego ratio legis oraz kształtowaniu świadomości prawnej osób biorących udział w procesie udzielania zamówień publicznych. W obliczu częstych nowelizacji przepisów, niejednolitej linii orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej („KIO”), odmiennej ocenie prawnej niektórych zagadnień prezentowanej przez KIO i Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także nasilającej się konkurencji na rynku zamówień publicznych, zachodzi potrzeba stworzenia swojego rodzaju systemu nawigacji w procesie udzielania zamówień publicznych.

Nie wystarczy zdobywać mądrości, trzeba jeszcze z niej korzystać.

Marcus Tullius Cicero

Celem prowadzonego przeze mnie bloga jest sygnalizacja istniejących szans i zagrożeń w procesie udzielania zamówień publicznych. Moją ambicją będzie nie tylko gromadzenie, uporządkowanie i utrwalanie wiedzy, ale również wskazywanie na możliwości bezpiecznego zastosowania jej w praktyce. W moich wpisach będę przedstawiać komentarze do nowelizacji przepisów prawa, a także analizy aktualnych problemów prawa zamówień publicznych związanych zarówno z przygotowaniem i przeprowadzeniem procesu, jak i ubieganiem się o uzyskanie publicznego kontraktu. Zapraszam do komentowania moich wpisów, zadawania pytań oraz do aktywnego udziału w dyskusji.

 

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…